Valgt emne: Digitalisering

Et nett med lenker, hadde det vært en idé?

Det er 30 år siden Tim Berners-Lees notat. De fleste sakene i ukas nyhetssammendrag fra opphavsrett og kulturøkonomi springer på en eller annen måte ut fra hans idé.

På kanten av loven

Flere av ukas saker dreier seg om dem som tar seg til rette. Det handler om lovgivning, håndheving og erstatning både for litteratur, film og presse. Mens direktivprosessen i EU så vidt vakler videre.

Bokhylla i mål

Et ambisiøst digitaliseringsprosjekt som har tatt rettighetshaverne på alvor. Denne uka markerte Nasjonalbiblioteket at Bokhylla-digitaliseringen er fullført. Men vi har også fått med andre nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi.

2. februar 2018 Nyhetsklipp Digitalisering

Bøker og opphavsrett

Både bøker og opphavsrett er i nyhetsbildet når Verdens bok- og opphavsrettsdag markeres. USAs høyesterett har gjort sitt, ved å avvise anken og sette en endelig sluttstrek for Google Books-saken.

Arkiver på nett – med rettighetene klarert

Mye av de offentlige arkivenes innhold er opphavsrettslig beskyttet. De opprinnelige opphavsmennene kan være vanskelig å finne, men dette kan løses gjennom kollektiv rettighetsforvaltning og avtalelisens.

6. april 2016 Digitalisering Opphavsrett

Kulturarven er på nett

Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket og Arkivverket viste fram sine digitale strategier på Kopinorseminaret 2016. – Vi skal spille hverandre gode, var løftet fra kulturkomiteens leder Svein Harberg, som innledet seminaret.

20. februar 2016 Digitalisering

Bruk avtaleveien!

Tilgjengeliggjøring av den nasjonale hukommelsen er et offentlig ansvar. Opphavsretten er ingen hindring.

19. februar 2016 Digitalisering
Yngve Slettholm