Et nett med lenker, hadde det vært en idé?

Det er 30 år siden Tim Berners-Lees notat. De fleste sakene i ukas nyhetssammendrag fra opphavsrett og kulturøkonomi springer på en eller annen måte ut fra hans idé.

Tidsskriftsabonnement og åpen publisering

Universiteter og høgskoler i Norge følger Sverige og Tyskland og sier opp abonnementsavtalen med verdens største tidsskriftsforlag Elsevier.

Og hvor godt er Plan S tilpasset en nasjonal forlagsbransje i et lite språkområde? Forleggerne Hege Gundersen og Birgit Skaldehaug startet debatten 3. mars, og den fortsetter:

Masseovervåking av opphavsretten?

Det er et lite parti, men det er kulturministerens parti. Derfor registrerer vi Venstres landsmøtevedtak om å fjerne muligheten for å sperre tilgang til piratnettsteder.

For øvrig

Til slutt

Information Management: A Proposal. Dette var tittelen på notatet CERN-forskeren Tim Berners-Lee sendte til sine kolleger 12. mars 1989. Notatet regnes som starten på World Wide Web.

... a "web" of notes with links (like references) between them is far more useful than a fixed hierarchical system

Tim Berners-Lee, 1989