Valgt emne: Høyere utdanning

Lesere

Hvordan leser studentene pensum, og hvor mye leser nordmenn? Resultatene fra to undersøkelser er blant ukas nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi. Med litt sjokolade mot slutten.

Regulert

Lovprosessen er i mål, og EUs forordning om kunstig intelligens vil snart bli gjeldende lov. Mens danske studenter fortsetter som før. Her er uka i opphavsrett og kulturøkonomi.

I prosess

Fra høyere utdanning via kunstnerøkonomi og KI til finske bibliotek. Denne fredagen presenterer vi en variert meny av saker tilknyttet opphavsrett og kulturøkonomi.

Kunstig intelligent

Stortinget vedtok bokloven, og denne gangen vil den nok tre i kraft også. Spørsmålet om kunstig intelligens er noe mer komplekst. Her er ukas nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Kunstig

Spørsmål rundt kunstig intelligens fortsetter å dominere samtalen, men årets andre uke brakte også andre nyheter om opphavsrett og kulturøkonomi.

Digital vekst

Økning av digitale inntekter og digital bruk er ikke noe nytt, men vi fortsetter å rapportere likevel. Og tar gjerne en tur innom noe så analogt som en opphavsrettsstrid om et spisebord.

Nettet snører seg sammen

To store nyheter fra EU denne uka, og begge angår forholdet til nettgigantene. Her hjemme står språk og pensum på dagsorden, og vi har fått nye tall om mediebruk.

Digitalt, tur–retur

Universitetene diskuterer spranget over i det digitale, mens deler av musikkbransjen vender seg mot PVC, metallstempler og produksjonshaller. Teknologi er så mangt.

Norden og verden

Denne ukes oppsummering fra opphavsrett og kulturøkonomi starter med nordisk samarbeid, men som vanlig er det Facebook og Google det handler om.

Verdien av data

Nå skal rettighetshavere til musikk registreres enda bedre, slik at vederlaget kommer fram. Ukas nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi er ellers særlig hentet fra universitets- og forskningsverdenen.

Rettferdighet

Hvordan fordeles betalingen til rettighetshaverne mest rettferdig? Eller er det like greit å dele det hele ut gratis? Ukas nyhetsoppsummering viser at diskusjonene langt fra er avsluttet.

På spissen

Det er kanskje bare en pandemifølelse. Men ut fra ukas nyheter virker det som digitaliseringen nå virkelig setter motsetningene på spissen, både når det gjelder rettigheter, teknologi og økonomiske modeller. Bare se her:

Heldigitalt

Store medier melder om vellykkede digitale skifter, mens universitetene fornyer sine strategier. Her er siste nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Privat

Må privatkopieringsvederlaget endres? Det er ett av spørsmålene som ble reist i siste ukes nyheter om opphavsrett og kulturøkonomi.

Undervisning og rettigheter

Motsetningene mellom rettighetshavere og nettplattformer ligger under flere av ukas saker fra opphavsrett og kulturøkonomi. Men vi starter i Trondheim.

Ut av strømmen

Hvor mange mulige melodier finnes det? Et forsøk på svar finnes i dagens nyhetssammendrag, der vi også hører at forlaget Penguin forlater strømmetjenestene.

Rettigheter

Opphavsretten forsvares og forvaltes i små skritt – i forhandlinger, ved innføring av nye forretningsmodeller og i møte med ulovligheter. Ukas nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi tar for seg en rekke slike små (og noen større) skritt.

Lærebøker og læringsstøtte

På Kopinorseminaret sto læringstøtte og læremidler sentralt. I tillegg får du her de siste ukenes nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Støttespiller for norsk høyere utdanning

I over 30 år har Kopinor vært en støttespiller og samarbeidspartner for høyere utdanning i Norge. I takt med endringer i sektoren er også kopieringsavtalen løpende videreutviklet.

27. februar 2018 Høyere utdanning
Hans-Petter Fuglerud

Åpen publisering og akademisk frihet

Open access skal gjøre forskning gratis for folket. Men hva skjer når forskerne selv må betale for å komme til orde?

Hege Gundersen

Ny kopieringsavtale for høyere utdanning

Kopinor og Universitets- og høgskolerådet har inngått en ny samarbeidsavtale for kopiering ved universiteter og høyskoler. De enkelte institusjonene blir nå anbefalt å inngå den nye mønsteravtalen med Kopinor.

17. juni 2016 Høyere utdanningKopinor

Forskeren som forfatter

Debatten om Open Access og akademisk publisering, tellekantsystemer og publiseringspoeng går nå for fullt. Men har man tenkt nok på betydningen av faglig formidling på norsk?

Tore Slaatta