Regulering

Rettighetshaverne stiller krav om regulering av KI, mens striden om bokstrømmemarkedet fortsetter. Ukas gjennomgang av nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi gjør også et opphold i den amerikanske primærvalgkampen.

Bøker i strømmen

Lyttingen fortsetter å øke, mens inntektene stagnerer. Dette viser kvartalstallene fra Forleggerforeningen.

Både i Norge og Danmark går debatten om forretningsmodellen for lydbokstrømming.

Kunstneropprop om kunstig intelligens

Store internasjonale rettighetshaverorganisasjoner har gått sammen om sju prinsipper for utvikling av ny politikk for kunstig intelligens.

Stadig flere utgiverselskaper reagerer nå på bruken av sitt materiale i trening av KI-modeller, og flere blokkerer tilgangen for robotene.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Eminem ute av valgkampen

Tidligere år har det vært strid om bruk av musikk ved amerikanske valgkamparrangementer, slik vi har skrevet om tidligere. Den amerikanske forvaltningsorganisasjonen BMIs har en egen lisens for politiske arrangementer, og denne gir opphaveren rett til å nekte bruk av sin musikk.

For øvrig