Kulturens verdi

– Uten kultur ville livet vært fattigslig, sier Tarja Koskinen-Olsson. Vi tar det med oss i ukas gjennomgang fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Plattformer i hardt vær

Datatilsynet har ilagt Meta (Facebook) dagbøter for brudd på personvernet ved bruk av adferdsbasert reklame, slik vi skrev om tidligere i høst. Nå har det europeiske personvernrådet vedtatt å gjøre forbudet permanent for hele EU/EØS-området.

I USA pågår en antitrustsak mot Google, og nye opplysninger om selskapets monopolstilling  innen søkemotorer kommer fram:

KI verden rundt

I USA er en ny og omfattende presidentordre om kunstig intelligens lansert. Opphavsrett er nevnt, men ikke forpliktende nok, ifølge kritikere.

Europeiske forfatter- og forleggerorganisasjoner går sammen om å kreve at regjeringen gjør mer for å stoppe ulovlig utnyttelse av opphavsrettsbeskyttede verk.

I Norge stilles det forventninger til et nytt digitaliseringsdepartement og en ny statsråd:


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Effekter av åpen tilgang

De store tidsskriftforlagene dominerer stadig mer av markedet internasjonalt. Nettmagasinet The Scholarly Kitchen har analysert tallene og peker på utviklingen mot åpen tilgang (open access).

Piratnettsteder som det mye brukte Sci-Hub kan, paradoksalt nok, hemme utviklingen mot åpen tilgang og styrke betalingstidsskriftene. Det dreier seg om siteringer:

(trad.)

Bearbeiding av tradisjonsmusikk gir langt mindre vederlag enn å lage ny musikk. Nå reagerer flere folkemusikere.

For øvrig

Til slutt

Tarja Koskinen-Olsson har siden 1970-tallet vært drivende i utviklingen av kollektiv rettighetsforvaltning, i Finland og etter hvert særlig på den internasjonale arenaen. Kopinors svenske søsterorganisasjon Bonus Copyright Access har intervjuet henne.

Finns det inte tillförlitliga system för ersättning till kulturskaparna och rättsinnehavarna, så kan vi heller inte vänta oss någon kultur. Och utan kultur vore livet mycket torftigt.

Tarja Koskinen-Olsson