Inn i 2023

Også i det nye året vil vi følge nyheter og debatter innenfor kulturøkonomi og opphavsrett. Før jul tok prateroboten ChatGPT verden med storm, og nå er hele kunstig intelligens-feltet for alvor satt på dagsorden.

Kunstig. Intelligent?

Utgangen av fjoråret var preget av diskusjonen rundt kunstig intelligens, med en stor – men fortsatt uavklart – fremtidig betydning for kulturøkonomi og opphavsrett.

Mediene har allerede i noen tid tatt i bruk automatisert innholdsproduksjon, og nå har den første robot måttet stå til rette i Pressens faglige utvalg. Er bruk av kunstig intelligens det neste?

Fotografer og illustratører kjenner allerede på konkurransen:

Men livet lever

Ingen god nyttårsfeiring uten markering av opphavere hvis verk er falt i det fri. I år rager Knut Hamsun høyest blant de norske, mens ulike opphavsretts- og vernetidsregler i ulike land som vanlig gjør oversikten komplisert.

Rett før nyttår fulgte Canada etter Europa og resten av Nord-Amerika, og utvidet vernetiden fra 50 til 70 år:


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Bort fra papiret –

Endrede brukervaner og høyere papirpriser fører til flere nedlagte papiraviser. I Norge bidrar også omlegging av pressestøtten.

– men tilbake til skolebøkene?

Rett før jul ble rapporten fra det store forskningsprosjektet om digitalisering i grunnutdanningen (GrunnDig) lagt fram. Samtidig startet den nye svenske skoleministeren, Lotta Edholm, en debatt om digitalisering og skolebøkenes plass.

De store blir sterkere

En ny rapport belyser endringene i markedet for internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konsekvensene av disse for den norske publiseringsindikatoren.

For øvrig

In short, I no longer retain any rights to any of my songs.
So help yourselves, and don’t send me any money.

Tom Lehrer (tomlehrersongs.com)