Den nye virkeligheten

Fremtidig undervisning må legge til rette for nye måter å møtes på. Dette skaper både forretningsmuligheter og opphavsrettslige komplikasjoner, slik denne oppsummeringen av nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi viser.

Digital undervisning

Covid-19-pandemien har også ført til nyskaping og utvikling av nye læremidler.

I forrige uke refererte vi NTNUs nye politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter. Diskusjonen har fortsatt denne uka.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Voldgiftsdom om vederlagsfordeling

Kopinors voldgiftsrett har nå fastsatt fordelingen mellom opphavere og utgivere for vederlag fra bøker i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek.

For øvrig

Til slutt

Mats Lindberg går av etter over 30 år som sjef for den svenske rettighetsorganisasjonen Bildupphovsrätt.

När strålkastaren släckts är det gratisarbete och usla villkor som gäller. Det är ovärdigt.

Mats Lindberg