Oppstart

Kulturdepartementet har allerede startet høstsesongen med sitt forslag til boklov. Men vi følger også opp flere av sommerens øvrige nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Ny boklov på høring

Torsdag la Kultur- og likestillingsdepartementet fram forslaget til ny boklov på høring.

Debatten om loven har pågått lenge:

Digitalt «utlån» for retten

I USA går det mot rettssak etter at fire forlag har saksøkt Internet Archive, som distribuerer innskannede bøker uten avtale med forlag eller forfattere. Internet Archive kaller den omstridte praksisen for digitale utlån (Controlled digital lending).


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Innhold betalt – nettet består

Etter store protester gjennomførte Australia i 2021 en lov som ga nyhetsmediene anledning til å kreve betalt fra Google og Facebook. Når støvet har lagt seg, kan det oppsummeres at mediene årlig mottar miliardbeløp regnet i norske kroner.

Tilsvarende prinsipper gjennomføres nå i EU-landenes lovgivning. Og heller ikke denne gangen ble internettet ødelagt. I dette tilfellet var det Tim Berners-Lee, mannen bak World Wide Web, som ropte ulv:

Australia's proposed media code could break the world wide web, says the man who invented it | Australian media (The Guardian, januar 2021)

If this precedent were followed elsewhere it could make the web unworkable around the world

Tim Berners-Lee

Chromebook-forbud i dansk kommune

Det danske datatilsynet la i juli ned forbud mot bruk av Chromebook og Google Workspace i Helsingør kommunes skoler, siden elevenes personvern ikke var tilstrekkelig sikret. I en avgjørelse denne uka fastholdes forbudet.

Digitale skiller

En OECD-studie basert på PISA-resultater i ca. 30 land viser at de som leser papirbøker blir bedre lesere – også på skjerm. Digitale medier ser heller ikke ut til å redusere sosio-økonomiske skiller.

For øvrig