Nye modeller

Mange av ukas saker dreier seg om hvordan forretningsmodeller stadig utfordres, utvikles og endres. Men at kommunene skal drive læremiddelforlag er ingen levedyktig modell, mener forfattere og forleggere.

– Stopp «NDLA for grunnskolen»

Kopinor stiller seg bak forfatternes, illustratørenes og forleggernes organisasjoner som går sterkt mot etableringen av det nye samarbeidet Fri Digital Arena (FriDA). I et brev til bystyremedlemmene i Fredrikstad peker adm. direktør Yngve Slettholm på en rekke uheldige konsekvenser av et slikt kommunalt læremiddeltiltak.

Hvor går lydbøkene?

Lydbøker er blitt stadig mer populære. Fortsatt er det uløste spørsmål rundt rettigheter, royalties, forretningsmodeller og moms.

Rett på video

Tidligere var det et tegn på dårlig kvalitet når filmer ble sendt rett til hjemmeskjermen utenom kinovisning. Kinobesøkene har hatt avgjørende betydning for filmøkonomien, men nå ser pandemien ut til å ha gitt varige effekter.

Forfatterbetaling for bruktbøker

Nettbokhandelen Bookis formidler kjøp og salg av brukte bøker og har innført frivillig «royalty» til forfatterne.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Handlingsplan for digitalisering i skolen

– Mangfoldet av digitale læremidler som brukes i skolene er stort, og kvaliteten varierer. For å sikre at elevene får tilgang til gode og trygge læremidler, vil vi styrke samarbeidet mellom stat og kommune, samt leverandørene. Dette sier kunnskapsminister Guri Melby i forbindelse med den nye handlingsplanen for digitalisering i skolen

EU-plan mot pirater

Europakommisjonen lanserte i forrige uke en plan for å støtte «innovasjonspotensialet» i EU. Det legges opp til å støtte mer aktiv håndheving av patent-, design- og opphavsrettslovgivningen

For øvrig