På kanten av loven

Flere av ukas saker dreier seg om dem som tar seg til rette. Det handler om lovgivning, håndheving og erstatning både for litteratur, film og presse. Mens direktivprosessen i EU så vidt vakler videre.

Forfattere ut mot «kontrollert digitalt utlån»

Det er ett år siden vi skrev om amerikanske forfatteres reaksjoner mot nettstedet OpenLibrary, som tilbyr skannede kopier av opphavsrettslig beskyttede bøker. Nå reagerer også den britiske forfatterorganisasjonen Society of Authors.

OpenLibrary henviser til et bibliotekdokument om såkalt Controlled Digital Lending, men innholdet i dette avvises av rettighetshaverne.

Slår av 90 prosent

Hvor stor erstatning skal pirater betale når det ikke finnes sammenlignbare priser å ta utgangspunkt i? Svensk Filmindustri (SF) ble først tilkjent fire millioner kroner i erstatning fra personene bak piratnettstedet Dreamfilm for tilgjengeliggjøring av én film. Nå har svensk høyesterett avvist regnemåten og satt erstatningssummen til en tiendedel.

Utgiverrettigheter for pressen – EU og Tyskland

Artikkel 11 i forslaget til nytt opphavsrettsdirektiv vil gi rettigheter til presseutgivere slik at de kan lisensiere nettdistributørenes bruk av deres materiale. En tilsvarende rettighet ble innført i Tyskland, men er nå i hardt vær av formelle årsaker. Og hva vil Google gjøre?

Hele prosessen mot et ferdigforhandlet forslag til EU-direktiv stoppet imidlertid opp sist uke:

For øvrig

Til slutt

Fra distributør til rettighetshaver? Netflix gikk tidligere i måneden ut av nettplattformenes organisasjon Internet Association. Nå organiserer selskapet seg sammen med filmselskapene.