Brytninger og rettigheter

Språkrådet kaller det brytningsteknologi. En rekke av ukas nyheter illustrerer hvordan digital utvikling utfordrer gamle forretningsmodeller – og betydningen av å ikke glemme rettighetshaverne.

Lærebøker i høyere utdanning

Som vi skrev om tidligere i måneden, er lærebokmarkedet i USA i sterk omdanning, med overgang til digitale abonnementsordninger. Her er mere om utviklingen, som også forfatterne er blitt rammet av.

Higher education is the publishing segment that’s undergoing the most disruptive changes today.

Publishers Weekly

Viktig dom for fotografer

Noen ganger må det domstoler til for å fastslå det åpenbare. Stavanger tingrett har i tillegg gitt støtte til kravet om dobbelt standardhonorar ved billedtyveri.

Økt vernetid for design

Irland følger Storbritannia, og et smutthull for salg av kopierte designmøbler forsvinner.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Fremtiden for åpen publisering

De ansvarlige for implementering av Plan S har publisert sine ideer for fremtidige abonnementsmodeller for tidsskrifter. Samtidig har den første FN-organisasjonen tilsluttet seg initiativet.

For øvrig

Til slutt

Hvor langt bør bibliotekene gå i å reklamere for gratisprinsippet? Wichita Public Library i Kansas, USA, sammenligner sitt tilbud med bokhandelen på en ganske direkte måte.

You have saved $7.086.75 since you began using the library!

Melding på utlånskvittering fra Wichita Public Library