Penger og politikk

Nå satses det på kunstig intelligens, men det er kanskje mer enn penger som må til? Ukas nyhetsoppsummering stopper også ved en femåring.

Offentlig satsing på kunstig intelligens

Regjeringen øker forskningsinnsatsen på kunstig intelligens med minst én milliard kroner de neste fem årene. Innsatsen omfatter både økt kunnskap om KI, innovasjon i næringsliv og offentlig sektor og om konsekvenser av digital teknologi for samfunnet.

Rettighetshaverne minner om at  lovverket foreløpig ikke er rigget for å håndtere de opphavsrettslige sidene ved maskinlæring:

To artikler i Kluwer Copyright Blog belyser nærmere forholdet mellom maskinlæring og opphavsrett i billedkunsten:

Hvor går Plan S?

Plan S – de europeiske forskningsfondenes plan for en overgang til åpen tilgang til forskningsartikler – fyller fem år, og det er like lenge siden Kopinornytt skrev om initiativet første gang. Den foretrukne forretningsmodellen, med publiseringsavgift (APC – Article Processing Charge), blir nå trukket i tvil av stadig flere. Også av Coalition S selv.

... separating responsibility for choice (the researcher) from responsibility for payment (the librarian or funder) creates a dysfunctional system

Coalition S


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Dagbøter for nettreklame

Datatilsynet har fått støtte fra Oslo tingrett til å utstede dagbøter til Meta/Facebook for ulovlig bruk av persondata i markedsføring.

Siste om bokloven

De fleste av boklovens bestemmelser trer i kraft ved årsskiftet, har regjeringen bestemt. Samtidig sendes forskriftene ut på høring.

For øvrig