Verdien av data

Nå skal rettighetshavere til musikk registreres enda bedre, slik at vederlaget kommer fram. Ukas nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi er ellers særlig hentet fra universitets- og forskningsverdenen.

Digitale forelesninger

I fjor høst skrev vi om diskusjonene rundt NTNUs retningslinjer for ansattes opphavsrett til undervisningsmateriell. Studenttinget går nå inn for at alle forelesninger skal tas opp og gjøres tilgjengelig for studentene.

Når metadataene mangler

Vederlag for over fem milliarder kroner årlig går tapt på grunn av dårlige registre, hevder britiske komponister og tekstforfattere. Nå startes en kampanje for å bedre kvaliteten på metadataene, slik at vederlagene kommer fram.

Every new person that walks into the recording studio will be registered

Bjørn Ulvaeus


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Forskernettverk eller pirater?

Researchgate er et nettsamfunn som binder forskere sammen, men som også åpner for å distribuere forskningsartikler. Vi har tidligere skrevet om at de store tidsskriftsforlagene har inntatt ulike holdninger til nettsamfunnet.

Forlagene Elsevier og American Chemical Society (ACS) har nå krevd at en stor mengde artikler fjernes fra Researchgate.

For øvrig