Kunstig intelligent

Stortinget vedtok bokloven, og denne gangen vil den nok tre i kraft også. Spørsmålet om kunstig intelligens er noe mer komplekst. Her er ukas nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Bokloven vedtatt

På bakgrunn av komiteinnstillingen som vi tidligere har skrevet om, vedtok Stortinget den nye bokloven med 66 mot 34 stemmer.

Hva kan vi gjøre med KI?

Diskusjonen om kunstig intelligens fortsetter innenfor de fleste deler av kultur- og kunnskapsverdenen. Kopinor arrangerte et lunsjseminar i forrige uke, der en rekke av opphaver- og utgiverorganisasjonene delte sine erfaringer.

Politiske og overnasjonale myndigheter diskuterer fortsatt reguleringer:

I bokverdenen har alarmen gått for lenge siden:


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Ulovlig deling av lærebøker

Ulovlig deling av digitale lærebøker er blitt en normalisert adferd i dansk høyere utdanning, viser en undersøkelse fra Rettighedsalliancen. Halvparten av dem som bruker digitale lærebøker, har anskaffet minst en av dem på ulovlig vis.

Kunstnerkår

Kunstnermeldingen ble lagt fram 9. juni.

For øvrig