Ny kopieringsavtale for høyere utdanning

Kopinor og Universitets- og høgskolerådet har inngått en ny samarbeidsavtale for kopiering ved universiteter og høyskoler. De enkelte institusjonene blir nå anbefalt å inngå den nye mønsteravtalen med Kopinor.

UH-signering.JPG
Alf Rasmussen og Yngve Slettholm undertegner den nye avtalen for kopiering i høyere utdanning. Foto: Hege Lunde

Mønsteravtalen gir adgang til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra internett. Den gir også adgang til å fremstille kompendier, både trykte og digitale.

Det er fortsatt et vilkår at bokutdrag skal registreres for klarering i Kopinors digitale system Bolk, men etter noe enklere retningslinjer enn tidligere. Det avtalte vederlaget dekker all kopiering innenfor avtalens rammer, også bokutdrag som registreres i Kopinors digitale system Bolk.

– UHR er fornøyd med at det er enighet om en ny mønsteravtale for våre universiteter og høyskoler og en fornyet samarbeidsavtale mellom Kopinor og UHR. Dialogen mellom partene og de nye avtalene gir også et godt grunnlag for fortsatt godt samarbeid på et viktig område for hele UH-sektoren, sier Alf Rasmussen, generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet.

– Universitets- og høyskolesektoren opplever store endringer. I Kopinor er vi glad for å kunne tilby løsninger for enkel tilgang til pensum og annet lærestoff – også tilpasset en digital tid. Ved at rettighetshaverne får vederlag er avtalen samtidig et bidrag til en velfungerende kunnskaps- og kulturøkonomi, sier Yngve Slettholm, adm.direktør i Kopinor.

Avtalen gjelder for to år, og partene er enige om å samarbeide om en undersøkelse som skal danne grunnlag for forhandlinger om en ny avtale fra 1. juli 2018.

Det enkelte universitet eller høyskole vil i juni få tilsendt avtaledokumenter, og det vil bli utarbeidet en egen veiledning for institusjonene.