Ulovligheter, ulovligheter

Arbeidet mot brudd på opphavsretten kan virke uendelig. De fleste av ukas saker minner om noe vi har hørt og sett mange ganger før. Men vi anerkjenner kreative metoder og humor når vi ser det.

Reaksjoner mot digitalt bibliotek

Det er noen år siden Google Books-saken i USA. Nettbiblioteket Internet Archive har i mellomtiden utvidet sitt tilbud også med OpenLibrary, som tilbyr bøker til nedlasting, hvorav flere er opphavsrettslig beskyttet. Nå reagerer rettighetshaverne.

Fra piratkampen

Popcorn Time og tilsvarende bit-torrent-baserte tjenester er ulovlig å bruke, slås det fast i en ny tingrettsdom. Ved siden av slike rettsavgjørelser finner antipiratarbeidet stadig nye virkemidler, både nasjonalt og internasjonalt.

jackson-sub2

Hvis det fantes en pris for kreativitet i antipiratarbeid, ville årets første utmerkelse gått til Belgia. I en kampanje har belgiske rettighetshaverorganisasjoner hacket piratversjoner av nederlandskspråklige undertekster. Med ett handler filmene mer om faren ved ulovlig nedlasting.

Tidsskrifter og abonnementer

Vi har tidligere skrevet om at det er strid om abonnementsavtaler for vitenskapelige tidsskrifter i flere land, blant annet Norge. Her er noen eksempler på at det likevel går seg til andre steder:

For øvrig