Brennpunkt Australia

I Australia velger Google og Facebook vidt forskjellig strategi i rettighetsstriden med medier og myndigheter, mens diskusjonen om åpen publisering og pensumlitteratur fortsetter her hjemme.

Can't you hear the thunder?

Så smalt det i Australia. Samme uke som parlamentet behandlet lovforslaget om forholdet mellom mediene og nettplattformene, opphørte all nyhetsformidling fra landet på Facebook. Samtidig inngikk Google avtaler med de største mediekonsernene.

Facebook-blokkering.PNG

Det australske lovforslaget legger til grunn at partene skal forhandle om avtalevilkårene, men etablerer en voldgiftsløsning.

Som vanlig varsles det om at internettet står i fare for å bli ødelagt. Denne gangen var det «oppfinneren av world wide web», Tim Berners-Lee, som brukte ordene i en senatshøring i januar.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Åpen publisering og rettigheter

Som vi skrev om tidligere i måneden drar det seg til i diskusjonen om hvilke rettigheter som må avgis for at vitenskapelig publisering skal tilfredsstille kravene i forskningsrådenes Plan S. I denne artikkelen gjøres en god innsats for å forklare hva rettighetsstrategien går ut på:

I artikkelen pekes det på at diskusjonen hittil har dreid seg om forlagenes, fremfor forfatternes, interesser. Dette vil endre seg.

Soon we will turn our attention to questions of author compliance with funder mandates rather than only looking at publisher policy responses. 

Disse spørsmålene ble utredet i Norge av Torger Kielland for Unit for litt over et år siden:

I Storbritannia har en ny rapport fått britiske forleggere til å advare mot økonomiske tap både for universitetene og tidsskriftutgiverne som følge av kravene i Plan S.

Pensumlitteraturen

Diskusjonen om pensumlitteratur og høyere utdanning fortsetter i Khrono:

Studentene må kunne få velge selv uten at det legges for mange begrensninger på de som velger å lese digitalt

Dagmar Langeggen og Lars Egeland

For øvrig