Bøker og opphavsrett

Både bøker og opphavsrett er i nyhetsbildet når Verdens bok- og opphavsrettsdag markeres. USAs høyesterett har gjort sitt, ved å avvise anken og sette en endelig sluttstrek for Google Books-saken.

 

WBD-en-300dpi.jpg

Lørdag 23. april er verdens bok- og opphavsrettsdag. Foreningen Les har samlet en oversikt over aktiviteter over hele landet.

Ingen ny behandling av Google books-saken

USAs høyesterett avviste forfatterorganisasjonen Authors Guilds anke i saken mot Google om digitaliseringstjenesten Google Books. Saken er dermed endelig avgjort, og Googles digitalisering er anerkjent som fair use etter amerikansk rett. 

Her er Authors Guilds kommentar til avgjørelsen, og i tillegg to analyser å ta med seg til helgen:

This new court-made doctrine favors new technologies over copyright’s incentives to create new works of authorship

Mary Rasenberger, Authors Guild

Kulturnytt i Sveriges Radio / P1 sendte 19. april dette programinnslaget om Google-avgjørelsen:

– Send en kulturråd til Brussel

Kravet om at Norge skal ha en ambassaderåd i EU-delegasjonen med ansvar for kulturfeltet fremmes nå av stadig flere, slik Kopinornytt kunne melde i forrige uke.

Klassekampen har kontaktet en rekke aktører i Kultur-Norge, mens Kulturhuset i NRK P2 intervjuet Kopinors Yngve Slettholm.

Hva er lenking, egentlig?

Som vi meldte i forrige uke, har generaladvokaten anbefalt EU-domstolen å ikke anse lenking som tilgjengeliggjøring i opphavsrettslig forstand.

Den aktuelle saken i Nederland – og mulige konsekvenser av generaladvokatens innstilling – gjennomgås av Torger Kielland i bloggen Immaterialrettstrollet og av National Law Review.

For øvrig

  • Video kills the Spotify star? (Audun Molde i NRK Ytring)
  • Dataforeninger vil prøve Økokrims popcorn-beslag (E24)
  • Say Nay to the Neighbouring Right! (Bernt Hugenholtz i Kluwer Copyright Blog)
  • Avtale mellom Filmforbundet og de kommersielle TV-selskapene (Rushprint)
  • Organisér deg, og få bedre betalt! Gjelder også i amerikanske nettmedier (Gawker)
  • Syns- og lesehemmede får tidsskrift på CD (Tidsskriftforeningen)
  • Hva har NFFs nye generalsekretær på nattbordet, egentlig? (NFF)