Kopinornytts påskeegg

Ideen om at det er mulig å distribuere skannede bøker uten avtale, har fått et skudd for baugen i en amerikansk domstol. Her hjemme har uka før påske vært fylt av en ny kunstnerundersøkelse og en ny boklov.

Dom mot Internet Archive

Nettjenesten Internet Archive har siden 2005 skannet og tilbudt digitale kopier av bøker, uten avtale med forlag eller forfattere. Systemet, som er blitt kalt «kontrollert digitalt utlån», er blitt møtt med søksmål fra de store forlagene. Vi har fulgt saken her i Kopinornytt, senest i forrige uke, og nå har dommen kommet: Ikke på noe punkt kan denne praksisen ses på som lovlig etter fair use-reglene i amerikansk opphavsrett.

Partene var raskt ute:

Dommen har ellers utløst kommentarer over hele spekteret:

No case or legal principle supports that notion. Every authority points the other direction.

Dommer John G. Koeltl var ikke i tvil


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Så kom bokloven

Etter at høringsfristen gikk ut i november, har departementet arbeidet med forslaget til ny boklov. Proposisjonen kom siste dag før påske.

Kunstnerundersøkelsen

Kunstnerundersøkelsen 2019, som ble lagt fram denne uka, viser blant annet at kunstnerne bruker mindre tid på eget kunstnerisk virke og mer med annet kunstnerisk tilknyttet arbeid. Totalt sett har de fleste hatt en lønnsutvikling som er høyere enn befolkningen; likevel lever en stor andel kunstnere på inntekter under lavinntektsgrensen.

Utøverorganisasjonene Creo og GramArt har ikke ønsket å delta i undersøkelsen:

For øvrig