Prisen

Alt har sin pris, og nå har lagmannsretten sagt sitt om pressebilder. En helt annen pris er den som tidsskriftet Prosa mottok som årets tidsskrift. Og innimellom det, annet nytt fra ukas opphavsrett og kulturøkonomi.

Prisen for bildene

Høyesterett besluttet i juni 2022 at VG måtte betale for bruken av bildene i artiklene om Advokatfirmaet Rogstad, en sak vi bredt omtalte i fjor. Borgarting lagmannsrett har nå fastsatt prisen til 400 kr per bilde.

Digitale «utlån» for retten

Mandag var det muntlige høringer i saken som amerikanske forlag har anlagt mot Internet Archive om deres tilgjengeliggjøring av skannede bøker. 


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


For øvrig

Til slutt

The Last Time I Saw Paris.PNG

Pass på romertallene! Magasinet The Scholarly Kitchen minte oss i forrige uke på hvordan rettighetshaverne til filmen The Last Time I Saw Paris skrev feil romertall på opphavsrettsnotisen på filmens første bilde. MCMXLIV er 1944, ikke 1954, noe som førte til at rettighetene ikke ble forlenget, slik man måtte etter reglene den gangen.