Grunnleggende rettigheter

Ytringsfrihet og rett til utdannelse – kan disse rettighetene trumfe hensynet til opphavsrett i krisetider? Diskusjonen fortsetter, og inngår i ukas nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Opphavsrett og grunnleggende rettigheter

Sist uke skrev vi om hvordan den avgående generalsekretæren for WIPO, Francis Gurry, kraftig forsvarte opphavsrettens betydning, også under en pandemi.

Communia, som organiserer ulike bruker- og teknologiorganisasjoener, har nå publisert en erklæring om hvordan EUs charter for grunnleggende rettigheter bør kunne avgrense opphavsrettens utstrekning i krisetider.

Skolene er i gang

– og med dem kommer oppsummeringer av de foregående to måneder og utsiktene for fremtiden:

Krise i kultursektoren

I løpet av mars og april kan over en tredjedel av inntektene i kultursektoren ha forsvunnet. Det viser en ny rapport fra Menon Economics og BI Centre for Creative Industries som Kulturrådet har fått utarbeidet.

- mens bokbransjen viser sprikende tall:


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


EU gjennomfører nytt opphavsrettsdirektiv

Direktivet om opphavsrett i det digitale marked, digitalmarkedsdirektivet, skal gjennomføres i nasjonal lovgivning i EU-landene innen 7. juni 2021. CREATe-senteret ved Universitetet i Glasgow har laget en ny nettressurs for å følge prosessen i de forskjellige landene:

Norges vei mot gjennomføring kan følges på sidene til Europalov:

For øvrig