Fantasi

KI-modeller kan bli for fantasifulle, noe Google er den siste som har merket. Da er fantasien en bedre hjelper for barn og unges leselyst. Her er siste uke i opphavsrett og kulturøkonomi.

Lyst for lesing

Regjeringen la denne uka fram sin leselyststrategi, Sammen om lesing, som blant annet inneholder økt satsing på trykte skolebøker og satsing på leseopplæringen. 

Hallusinasjoner

Forrige uke skrev vi om at OpenAI hadde inngått avtale om å bruke innhold fra nettstedet Reddit til trening av språkmodeller. Innhold fra dette nettstedet står også i sentrum for de mange fantasifulle svar som nå oppstår i Googles nye tjeneste AI Overview. Hallusinering er nå blant de største utfordringene for utviklere av generativ kunstig intelligens.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Vederlag til forfattere

Flere forfatterorganisasjoner deler ut vederlagsmidler i disse dager, både som stipender og som rettighetsbaserte vederlag.

For øvrig