Regulering og avtaler

Europa regulerer, mens teknologiselskapene utvikler KI videre. Med eller uten avtaler.

KI-forordningen på plass

Nå er EUs AI Act endelig vedtatt, og tiden begynner snart å løpe for de ulike fristene for når lovens regler skal gjelde.

OpenAI inngår avtaler

OpenAI – som blant annet står bak ChatGPT – har inngått nye avtaler med rettighetshavere, og ser særlig ut til å ha behov for aktuelt medieinnhold til utvikling av sine tjenester.

– Mye av de aller mest verdifulle dataene sitter bak lukkede dører. Vi trenger tilgang til opphavsrettsbeskyttet og ellers begrenset innhold på alle skriftspråk, skriver Kjetil Manheim i digi.no:


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Stemmeretten

OpenAI fikk nei fra Scarlett Johansson om å utvikle en KI-applikasjon basert på hennes stemme. I stedet kom stemmen «Sky», som lignet. Vern mot etterligning av stemme og utseende var ett av hovedtemaene under den amerikanske skuespillerstreiken i fjor. 

For øvrig