Deling og bibliotekbruk

Når gode hensikter om deling og gratis bruk kolliderer med forretningsmodeller og økonomiske rettigheter, kan det være vanskelig å finne de riktige løsningene. Ikke sjelden må domstolene inn, slik ukas nyhetssammendrag viser.

E-bøker i bibliotek

Spørsmålet om vilkårene for e-bøker i bibliotekene er aktuelt også her hjemme. Vi har tidligere fulgt sakene i USA der det er forsøkt innført offentlige reguleringer av vilkårene for salg av e-boklisenser til bibliotekene. Nå har en domstol i Maryland ved midlertidig forføyning stoppet en slik lov.

ResearchGate ansvarlig for ulovlig opplasting

Nettjenesten ResearchGate har ansvaret når brukerne laster opp forskningsartikler uten lov, har en tysk rett avgjort. Det har over lang tid bygd seg opp en konflikt mellom ResearchGate og tidsskriftforlagene, som har samlet seg i Coalition for Responsible Sharing.

Stipend fra bibliotekvederlaget

Bibliotekvederlaget: økonomisk kompensasjon, kulturpolitisk virkemiddel eller litt av begge deler? Meningsutveksling om stipend til debutanter. 


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Europa regulerer

EU-parlamentet, ministerrådet og kommisjonen forhandler nå om den endelige ordlyden i det nye direktivet som blant annet skal sette rammer for nettplattformene.

Samtidig har den europeiske utgiverorganisasjonen European Publishers Council levert en klage mot Google for konkurransebegrensende adferd.

For øvrig