Åpne alternativer

Det er mange veier til målet – og i tillegg mange og ulike mål. Planene om åpen tilgang blir vi ikke ferdig med. Og i USA er det fortsatt noen som mener at internett blir ødelagt når opphavsretten håndheves.

2019-Open-Access-Week-ENGLISH-986x310

En uke for åpen tilgang

Åpen tilgang til forskning er i nyhetsbildet kontinuerlig, men er blitt satt ytterligere på dagsorden både internasjonalt og her hjemme gjennom den årlige Open Access Week.

Som vi også skrev om forrige uke, reises det innvendinger mot den foreslåtte forretningsmodellen med åpne tidsskrifter finansiert ved publiseringsavgift (article processing charge, APC).

Flere rapporter om åpen tilgang er blitt lagt fram i løpet av uka. Taylor & Francis har undersøkt holdningen hos sine forfattere, Royal Historical Society har analysert Plan S' innvirkning på humanistiske fag og samfunnsfag, og en egen rapport gir råd om hvordan vitenskapsselskaper kan tilpasse sine tidsskrifter til nye krav.

  • Taylor & Francis Researcher Study
    omtale | pdf
  • Plan S and the History Journal Landscape
    omtale | pdf
  • Society Publishers Accelerating Open Access and Plan S
    omtale | pdf

Digital tilstand

Sintef har levert sin rapport om den digitale tilstanden i norske skoler og barnehager. Endelig sluttrapport med konklusjoner vil komme over nyttår.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Enklere prosess ved opphavsrettsbrudd i USA

Representantenes hus ga denne uka full støttet til et forslag om å innføre en enklere småkravsprosess for erstatninger ved brudd på opphavsretten. Lovforslaget har gått under betegnelsen CASE (Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement).

Lovforslaget gikk gjennom mot bare seks stemmer, noe som må sies å være et nederlag for Electronic Frontier Foundation (EFF) og andre internettaktivister, som blant annet har kalt tvisteløsningsordningen «a disaster for internet users».

For øvrig

Til slutt

Hvor ble det av de gode, gamle piratene, spør TorrentFreak:

There’s a new type of demanding consumer out there

Eier av piratnettsted