Frankfurt tur–retur

Norge har vist seg fram på bokmessen. Her hjemme fortsetter de samme diskusjonene om opphavsrett og kulturøkonomi – og noen nye.

Norsk i Frankfurt

Uka har stått i bokmessens tegn, og Norge er gjesteland. Programmet på den norske paviljongens hovedscene ble strømmet og finnes her:

Frankfurt-1
Yngve Slettholm, Arne Vestbø og Mette Møller samtalte om kollektiv rettighetsforvaltning på den norske scenen på bokmessen i Frankfurt. (Foto: Hege Lunde)

Første dag var blant annet viet flere programposter om litteraturpolitikk og kollektiv forvaltning:

Åpent for humanister

Diskusjonen rundt åpen tilgang til forskning konsentrerer seg ofte om artikler innenfor naturvitenskap og medisin. Tidsskrifter innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag har på sin side egne utfordringer, og innenfor disse fagfeltene spiller også monografier og fagbøker en større rolle.

I Storbritannia har Oxford University Press og Cambridge University Press undersøkt hva forskerne mener om monografiene.

Winners don't come easy

Klagenemnda for industrielle rettigheter har omgjort Patentstyrets vedtaket om bandnavnet Highasakite. Rettighetene blir hos bandets grunnlegger Ingrid Helene Håvik. De tidligere medlemmene av Highasakite tar saken til tingretten.

Litt mer bakgrunn finnes i denne artikkelen fra Bing Hodneland fra i fjor:

For øvrig