Åpent

YouTube viser fram opphavsrettskonfliktene, og debatten om åpen tilgang til forskningsartikler tar aldri slutt. Men fra norske skoler rapporteres det om lærebokmangel. Her er siste ukes nytt.

Åpner seg om opphavsrettskonflikter

YouTube mottar daglig fire millioner krav om å fjerne opphavsrettsbeskyttet innhold, de aller fleste gjennom det automatiske Content-ID-systemet. Nå har strømmetjenesten utgitt sin første åpenhetsrapport på området.

Åpen tilgang: Er fremtiden grønn?

Grønn åpen tilgang betyr at forskningsartikkelen legges ut på et åpent vitenarkiv, i form av en fagfellevurdert versjon, men som oftest ikke i den endelige forlagsversjonen.

Fullverdig, skriver forskningsrådenes Coalition S. En blindvei, heter det fra forlaget Springer. Og i mellomtiden passerer det mest kjente vitenarkivet, ArXiv, 2 millioner artikler.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Foreløpig ingen Brexit for opphavsretten

Det britiske Intellectual Property Office ba i fjor om innspill til eventuelle endringer i konsumpsjonsreglene, som regulerer adgangen til parallellimport. Som vi tidligere har skrevet om, førte dette til protester og en motkampanje fra bokbransjen. Planene er nå lagt på is.

For øvrig