August

Det er fortsatt sommer, selv om semesteret og høsthalvåret har startet for de fleste. Her er et tilbakeblikk på det viktigste innen opphavsrett og kulturøkonomi siden Kopinornytt tok ferie i juni.

Læremidler i offentlig regi

I sommer har debatten om Nasjonal digital læringsarena (NDLA) igjen tatt seg opp, og både lærere og rikspolitikere viser stor skepsis til det fylkeskommunale initiativet.

Samtidig planlegges et tilsvarende prosjekt for grunnskolen, Fri digital arena (FriDA), som Kopinor tidligere har advart mot.

O Canada!

Kanadisk høyesterett har nå gitt et universitet rett til å la være å betale kopieringsvederlag til forvaltningsorganisasjonen Access Copyright. Høyesterettsdommen tar imidlertid ikke stilling til om universitetets kopieringspraksis faller inn under fri bruk, såkalt «fair dealing».


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Brexit og bøkene

Etter Brexit er Storbritannia ikke lenger bundet av EUs regler innenfor opphavsrett og annen immaterialrett. I et høringsdokument ber Intellectual Property Office nå om innspill til eventuelle endringer i konsumpsjonsreglene, som setter rammene for hva slags parallellimport av beskyttede varer som er tillatt.

En overgang til internasjonal konsumpsjon vil ha store konsekvenser for britisk bokbransje, som har satt i gang en kampanje for å bevare dagens ordning.

Strømmeavtale i havn

Forleggerforeningen og de skjønnlitterære forfatterforeningene er blitt enige om en ny normalavtale for strømming av lydbøker.

For øvrig

Den frie adgang til forbrugere og borgere bliver et anliggende for stadigt færre ledvogtere

Morten Hesseldahl, adm. direktør i dansk Gyldendal

Til slutt

I disse førvalgstider: Hvor ble det av piratpartiene? 15 år etter at Piratpartiet i Sverige ble opprettet som det første, er innflytelsen fortsatt begrenset. Unntaket kan komme i Tsjekkia.