Ved midtsommer

Foran den lyseste helgen i året ønsker Kopinornytt god sommer med de siste nyhetene fra opphavsrett og kulturøkonomi.

KI som kilde

Hvordan skal KI-tjenester brukes i akademisk skriving, og skal de siteres og oppgis som kilder? Leticia Antunes Nogueira og Jan Ove Rein, begge ved NTNU-biblioteket, presenterer i nettmagasinet The Scholarly Kitchen eksisterende retningslinjer og kommer med sine anbefalinger.

Normalkontrakt til retten

Striden om normalkontrakten for skjønnlitteratur flyttes nå til rettssalen.

Ingen dagbøter for nettreklame

I fjor høst skrev vi om de europeiske personvernmyndighetenes offensiv mot Metas adferdsbaserte reklame. Det norske Datatilsynet påla Meta tvangsmulkt i form av dagbøter. Dette ble klaget inn for personvernnemnda, som nå har konkludert med at slike bøter ikke kan pålegges internasjonale selskaper.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Digitale utlån

Det er ikke rettslig grunnlag for å innføre leveringsplikt av digitale bøker til folkebibliotekene. Det fremgår av en utredning fra Torger Kielland på oppdrag fra Kulturdepartementet.

For øvrig

The “better future” we are being sold by OpenAI and others is, in fact, a dystopia.

Mary Rasenberger

God sommer!

Dette er siste Kopinornytt før sommerferien. Vi sees i august!