Ved jonsokleite

Fjoråret avtegnet seg høyst ulikt for mediene og bokbransjen – i alle fall økonomisk sett. Les mer i vår siste oppsummering fra opphavsrett og kulturøkonomi før ferien. Vi ønsker våre lesere en god sommer!

Økonomiske opp- og nedturer

Både bok- og mediebransjen har analysert økonomien i 2022. Året var det svakeste på lang tid for avisene:

Mens bransjestatistikken for forlagene viser vekst:

Fritt og ufritt i Italia

I Italia har museene en rekke rettigheter knyttet til eldre verk i deres samlinger, slik vi tidligere har skrevet om. Betyr det at verkene aldri faller i det fri?


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Åpen tilgang

Overgangen til åpen tilgang går for sakte, mener Coalition S, der også Norges forskningsråd deltar. Nå tas en lang rekke tidsskrifter ut av et program for overgang til åpen tilgang, fordi de ikke har nådd målene i programmet. Samtidig legger en norsk arbeidsgruppe fram en rapport for det fremtidige publiseringslandskapet.

Vederlag for bruk

Vederlag som kreves inn gjennom kollektiv rettighetsforvaltning fordeles ut på ulike måter, også gjennom rettighetshavernes organisasjoner. Før sommeren har det gått ut penger til både journalister og forfattere:

For øvrig