Unntakstilstand

Trengs det flere begrensninger i opphavsretten, eller er bedre avtaleløsninger veien å gå? Diskusjonene fortsetter, også i denne ukens nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi. Og mens kopimaskinen dør, lever kopieringen som aldri før.

Unntatt fra opphavsretten?

WIPOs opphavsrettskomité har avviklet sin halvårlige sesjon. Diskusjonen om eventuelle nye unntak fra – og begrensninger i – opphavsretten fortsetter.

Også i behandlingen av EUs opphavsrettspakke har det kommet fram forslag om flere unntak for bruk av verk i undervisningen. IFRRO, der Kopinor er medlem, har tilbakevist konklusjonene i en rapport som lobbyorganisasjonen Communia publiserte tidligere i år.

Nye tall for boksalget

Bransjestatistikken til Forleggerforeningen for 2017 viser at totalmarkedet går ned med 2 prosent, mens digitale produkter øker – særlig lydbøker.

Rettspraksis.no ble stoppet

Som vi skrev om i forrige uke mener Lovdata at det nye nettstedet Rettspraksis.no bedriver stoff-tyveri. Nettstedet er nå stengt ved midlertidig forføyning. Men diskusjonen om offentlighet rundt rettsavgjørelser fortsetter.

For øvrig

Til slutt

De tradisjonelle kopimaskinene forsvinner fra universitetsbibliotekene. Skannere og skrivere sørger for at kopieringen fortsetter.

The decline of the copier hasn’t translated to a drop in paper use, however.