Små skritt om store saker

I EU har opphavsrettslovgivningen kommet et skritt videre, mens senvirkninger av GDPR-innføringen slår inn på flere felt. Dette er noe av siste ukes nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Opphavsrett i EU

Medlemslandene i EU, gjennom Rådet for den europeiske union, har nå samlet seg om et forslag til opphavsrettsdirektiv. Dette vil være rådets utgangspunkt i forhandlingene med EU-parlamentet, som ennå ikke har ferdigbehandlet direktivet.

Rettspraksis

Rettspraksis.no vs. Lovdata

Det nye nettstedet Rettspraksis.no vil samle alle norske rettsavgjørelser og gjøre dem åpent tilgjengelig. Dommene er uten vern etter åndsverkloven, men hvilke rettigheter har Lovdata?

Hvem eier kundedataene?

Som vi skrev i forrige uke, er det stor uenighet mellom Google og europeiske mediebedrifter om kundeforhold og -data i forbindelse med GDPR-innføringen. I Sverige har Schibsted og Bonnier gått hver sin vei, mens Springer utfordrer Google i Tyskland.

For øvrig

90 år i musikkens tjeneste

Vi gratulerer Tono med 90-årsjubileet. Ukens langlesning er deres jubileumsmagasin, som nå foreligger på nett.

Oslo Kringkastingsselskap og Filharmonisk Selskap var de første selskapene i TONOs etter hvert rikholdige kundeportefølje.