Trykte ord

Kommunene får øremerkede midler til å kjøpe trykte skolebøker. Samtidig viser nye tall at papiravisene stadig taper terreng, også hos eldre lesere. Her er de siste ukenes nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Rettigheter og KI

Kunstig intelligens og opphavsrett gir bakgrunn for en interessekamp mellom rettighetshavere og tek-giganter. Reguleringen av KI har ulik fart og retning i Europa og USA.

Revidert

Kommunene får 300 millioner kroner i øremerkede midler til å kjøpe trykte skolebøker. – Det har blitt for mye skjerm. Pendelen svingte for langt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Samtidig har Kopinors svenske søsterorganisasjon gjort en undersøkelse av lærernes innstilling til, og bruk av, KI i undervisningen. Nær halvparten mener at kunstig intelligens vil ha negativ innvirkning på utdanningen på lang sikt, mens 13 prosent mener KI vil ha positiv innvirkning.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Mediebarometeret

Stadig mer tid på internett, mindre bruk av redaktørstyrte medier. Men boklesingen holder seg stabil. Statistisk sentralbyrås årlige Norsk mediebarometer ble lagt fram denne uka. 

andel-som-har-brukt-medi.png
Andel som har brukt ulike medietyper en gjennomsnittsdag, fra 1992 til 2023. (Statistisk sentralbyrå: Norsk mediebarometer 2023)

Plagiatkontroll og opphavsrett

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør Sikt har publisert en rapport som viser at studenters innleveringer lovlig kan brukes i plagiatkontrollsystemer. Ikke alle er enig.

Digitale utlån på biblioteket

En institusjon under Nordisk Ministerråd foreslår en felles nordisk løsning for digitale utlån fra bibliotek. Samtidig avvikler Bokbasen sin løsning Allbok bibliotek, noe som har fått umiddelbare konsekvenser for Oslo-lånerne.