Tid for bok

De fleste av temaene i denne oppsummeringen fra opphavsrett og kulturøkonomi har sitt utspring mellom to permer.

Lov om bøker

Bare en uke etter tiltredelsen setter kulturminister Anette Trettebergstuen i gang arbeidet med en ny boklov. Aslak Sira Myhre skal lede utvalget som skal utrede en ny lov.

Åpne bøker

Som vi skrev om i forrige måned, viser forskningsinstitusjonene bak Plan S at de mener alvor om åpen tilgang til vitenskapelige bøker (monografier). Men hvordan skal dette la seg gjøre, praktisk og økonomisk?

Utenfor forlagsøkonomien finnes piratene. Nettstedet Sci-Hub er for tiden i en langvarig rettsprosess i India. Intitiativtakeren Alexandra Elbakyan angrer ingenting:

If some law prevents knowledge, then such law is not good. But unfortunately the law still holds

Alexandra Elbakyan om opphavsrettslovgivningen


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Bøker utenfor EU

Vi har tidligere skrevet om den britiske regjeringens høring om en endring av konsumpsjonsreglene for bøker etter at landet har forlatt EU. Høringen er avsluttet, og her følger en analyse av mulige alternativer:

Google, Facebook og pressen

Med de nye reglene i Europa forsterkes utgivernes rettigheter til eget nyhetsstoff, avtale for avtale. Nå er det franske nyhetsmedier som har inngått avtale med Facebook. Og i USA vurderes en tilsvarende lovgivning.

For øvrig