Teknologiskifter

Som vanlig handler ukas saker i stor grad om digitalisering i en eller annen form. Samtidig markerer vi 60-årsdagen for et annet teknologiskifte.

1 : 1

Skolestarten har aktualisert diskusjonen om bruk av nettbrett og PC-er i skolen, særlig innføringen av 1:1-modellen, der hver elev får et eget nettbrett/PC til bruk både på skolen og hjemme. Nå kommer også forskerne på banen.

Som en del av det samme bildet er det klare tegn på at barn og unge leser kortere tekster enn før. Klassekampen har hatt mer om dette i uka som gikk:

Rapport om høyere utdanning

Britiske universiteter og universitetsbiblioteker står bak en rapport om bruken av bøker og tidsskrifter i høyere utdanning. Rapporten ser på bruken av institusjonenes kopieringsavtaler og tar til orde for å vurdere mer åpen publisering også av fagbøker og lærebøker.

Veksten er digital

Avisopplag
Norges største mediehus, 1. halvår 2019. Tall i 1000. (Mediebedriftenes Landsforening)

Avisenes opplagstall for første halvår viser et totalopplag på 2,29 millioner, en vekst på 0,9 prosent. Digitalopplaget går sterkt fram, papiropplaget like sterkt tilbake.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Musikkøkonomi I

Turneer og effektsalg hjelper ikke alle. Komponister og tekstforfattere som ikke samtidig er utøvende musikere, har få muligheter til alternative inntektskilder når forretningsmodellene endres.

Songwriters don't sell T-shirts

Musikkøkonomi II

Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Music Norway. lanserte denne uka eksportprogrammet Musikk ut i verden. Dette bygger videre på erfaringene fra programmene for dataspill, arkitektur og litteratur.

Popcorn i Høyesterett

Høyesterett har forkastet anken om inndragningen av domenenavnet popcorn-time.no. Informasjonen på nettstedet innebar etter Høyesteretts oppfatning medvirkning til krenkelse av opphavsretten, selv om nettstedet i seg selv ikke inneholdt ulovlig innhold. Inndragningen ble også vurdert opp mot menneskerettskonvensjonens bestemmelser om ytringsfrihet.

For øvrig

Til slutt

Kollektiv rettighetsforvaltning har ofte tatt utgangspunkt i teknologiske endringer. Da Kopinor ble startet i 1980 var det for eksempel på grunn av at kopimaskinen ble brukt til massiv utnyttelse av beskyttede verk på skoler og arbeidsplasser.

Denne uka, 16. september, var det 60 år siden Xerox presenterte sin epokegjørende modell Xerox 914, den første som kopierte på vanlig papir. 914-modellen var Xerox' største suksess og var i produksjon i 17 år.