Strategier

Hvordan skal rettighetshavere møte KI-gigantenes bruk av deres materiale? Og hva kan du egentlig gjøre med verk av italienske renessansekunstnere? Ukas rapport fra opphavsrett og kulturøkonomi spenner over det meste.

Join them or beat them

Rettighetshavere fortsetter i to ulike spor overfor utviklerne av KI-modeller. Sist uke har Financial Times fulgt Le Monde og Springer-konsernet og inngått avtale med OpenAI om bruk av sitt innhold til maskinlæring. På den andre siden har en gruppe amerikanske billedkunstnere gått til sak mot Google for bruk av deres verk uten avtale. Flere av de samme kunstnerne har tidligere gått til tilsvarende søksmål mot Stability AI og Midjourney.

Og innenfor amerikansk rap har Tupac Shakurs arvinger fått stoppet en utgivelse som gjorde bruk av Tupacs stemme ved hjelp av KI.

Michelangelo

Vi har tidligere skrevet om den italienske loven som beskytter kunstverk av spesiell nasjonal betydning. Brukerorganisasjonen Communia har publisert en betenkning som setter denne lovgivningen opp mot de forpliktelsene som følger av EUs digitalmarkedsdirektiv om å sikre at kunstverk som er falt i det fri, fritt kan deles. 


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Hvor går grensen?

Grensen mellom plagiat og juks, mellom opphavsrett og faglige normer, er av naturlige årsaker igjen oppe til diskusjon. 

Organisasjoner, kvalitet og stipender

Diskusjonen om opptakskrav og representativitet har fortsatt også gjennom årsmøtesesongen.

For øvrig