Over grensen

Når vår egen åndsverklov nå er vedtatt, retter vi blikket utover igjen. Mot EU, der opphavsrettsdirektivet fortsatt behandles, og USA, der en gammel traver er tilbake.

Innhold for utdanning

Europeiske rettighetshavere har intensivert kampanjen mot et unntak fra opphavsretten for kopiering i utdanning. Et forslag om å åpne for dette ligger på bordet i forbindelse med EUs nye opphavsrettsdirektiv.

  • Content for education
    (IFRRO, European Visual Artists, European Writers' Council, Federation of European Publishers, European Federation of Journalists)

Lessig revisited

Jusprofessoren Lawrence Lessig var tidlig på 2000-tallet aktiv i opphavrettsdebatten i USA, med bøker som Free Culture og sitt engasjement i Creative Commons. Fra 2007 har han stort sett engasjert seg på andre områder, men i forbindelse med den nye musikkrettighetsloven (som bl.a. gir vern for innspillinger fra før 1972) har han igjen tatt ordet.

Og hans motstandere har ikke latt det gå upåaktet hen.

For øvrig

Fra en strand i Drøbak

Siden det i alle fall sørpå er varmt i været nå, passer det å avslutte med historien om Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, som startet en varm forsommerdag i 1977. Mer om dette i Alfred Fidjestøls artikkel fra NFFOs jubileumsmagasin.

Gradvis har kopivederlaget gjort Det faglitterære fond til ein kulturpolitisk maktfaktor

Alfred Fidjestøl