Skolestart

Fagfornyede læremidler, lydbøker med strømmerekorder og rettssak om digitale bibliotek. Det er mye om forlagene i denne oppsummeringen fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Oppstrøms

Koronastengningen har ført til nedgang i papirboksalget, men lydbokstrømmingen har ført til samlet vekst i forlagenes inntekter i første halvår.

Digitalt bibliotek for retten

Som vi skrev om før sommeren, har amerikanske forleggere gått til sak mot Internet Archive på grunn av deres nettbibliotek Open Library og prinsippet om «kontrollert digitalt utlån». Nå har tilsvaret kommet.

Rett sitert

Sitatretten, som er hjemlet i Bernkonvensjonen, må forstås og praktiseres utover det vanlige tekstparadigmet, mener Lionel Bently, professor ved University of Cambridge.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Fagfornyelse og læremidler

I Norge starter skolene opp med nye læreplaner. Forlagene selger mer, men har kommuner og fylkeskommuner økonomi og vilje til å prioritere nye læremidler?

For øvrig

Til slutt

ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum – ble opprettet i 2003 med bakgrunn i behovet for digitalisering og samordning av arbeidet mellom de ulike sektorene. I 2010 ble organet avviklet. Forskerne Roswitha Skare, Sigrid Stokstad og Andreas Vårheim har sett nærmere på hva som skjedde: