Revisjoner

Revidert nasjonalbudsjett kom med nye momsregler for digitalt innhold, mens kanadisk opphavsrettslovgivning også underlegges revisjon. Her er tall, nyheter og bakgrunn fra de siste ukene i opphavsrett og kulturøkonomi.

Digitalmomsen bort, men...

Med forslaget til revidert nasjonalbudsjett 14. mai kom de konkrete forslagene til momsfritak for digitale tidsskrifter og bøker.

Svak start på bok-året

Lydboksalget øker, mens papirboksalget går ned.

Nye takter fra Canada

Endringer i kanadisk opphavsrettslov har fått store virkninger, slik vi har skrevet om tidligere. Dette har blant annet gått hardt utover lisensieringsmulighetene til Kopinors søsterorganisasjon Access Copyright. Nå har et offentlig utvalg lagt fram forslag om å reversere flere av endringene.

For øvrig

Til slutt

Historien om Game of Thrones er også historien om hvordan piratvirksomheten har utviklet seg siden 2011. Eksempelvis nådde bit-torrent-nedlasting sin topp i 2015. Stadig flere har nå også lovlig tilgang til serien uten tidsforsinkelse, men selv mange av dem fortsetter å se på ulovlige strømminger.