Nytt om nett – og papir

Kan beskyttelse av opphavsretten også innebære en trussel mot ytringsfriheten? Kampen om EU-direktivet tilspisses, mens mange ikke har glemt papirmediet.

Protester mot EU-forslag om krav til nettjenester

EU-parlamentet er forsinket i arbeidet med EUs nye opphavsrettsdirektiv, men det har ikke dempet aktiviteten rundt opphavsrettspolitikken.

I et nytt initiativ går en rekke organisasjoner, også sentrale menneskeretts- og ytringsfrihetsorganisasjoner, mot forslagets artikkel 13. Her foreslås det krav til brukergenererte nettsteder (f.eks. Youtube) om å sikre at rettighetshavernes interesser blir ivaretatt.

Også flere regjeringer har stilt spørsmål ved om forslaget, særlig om det bryter med e-handelsdirektivet.

Papirverdier

Flere av ukas nyheter og kommentarer (på nett) kretser rundt papirets fordeler, både som medium og som forretningsmodell.

Det som har berget skuta fra å synke, er inntektene fra den baktalte papiravisen

Sigurd Allern

Canada: Kopiering og fribruk

Ved en endring i den kanadiske opphavsrettsloven for fem år siden ble undervisningsformål inkludert i fribruksreglene (såkalt fair dealing). Canada har et velfungerende lisensieringssystem for kopiering, men kompensasjonen til rettighetshaverne har stupt etter lovendringen. Flere saker verserer nå i rettsapparatet.

For øvrig