Rettighetene

Dansk dom gir etterbetaling til rettighetshavere. Ellers er både musikk- og mediebransjen representert i ukas oppsummering fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Musikkbransjen og rettigheter

En ny forskningspublikasjon kaster lys over en rekke sider ved musikkbransjen, blant annet om økonomi og rettigheter.

Mediene, nettet og vederlaget

EUs bestemmelser om presseutgivernes rettigheter innarbeides omsider i medlemslandenes lovgivning. Google fortsetter å inngå avtaler med enkeltaviser, mens man i blant annet Frankrike, slik vi tidligere har skrevet om, forhandler om kollektive vederlagsordninger.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Danske rettighetshavere vant søksmål mot staten

Denne uka falt det dom i saken rettighetshaverne har reist mot den danske privatkopieringsordningen. Østre Landsret fant at ordningen i over tre år var i strid med EU-retten, siden mobiltelefoner, nettbrett og PC-er ikke var omfattet av krav til avgifter.

Den gamle ordning blev mere og mere udhulet og outdated, fordi den ikke var tilpasset den teknologiske udvikling og de mange nye medier

Lena Brostrøm, styreleder i Copydan KulturPlus

For øvrig