Krise og kanarifugler

Er opphavsretten som kanarifuglen i gruvene? Advarsler mot varige virkninger av unntakstilstanden er blant de siste ukenes nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Opphavsrett i krisetider

Vi har skrevet om Internet Archives såkalte «krisebibliotek» tidligere. Flere advarer nå mot at kriser som den vi er inne i, gir påskudd til opphavsrettskrenkelser.

Kopinors søsterorganisasjoner viser på den annen side at mange og omfattende tiltak kan settes i verk innenfor rammen av opphavsretten:

Some opportunists are using the current crisis to pursue their own anti-copyright agendas

Kevin Madigan

Bokbransjen ber om tiltak

Hele kultursektoren er rammet av koronakrisen, og bokbransjen i flere land ber myndighetene om lettelser. I Norge ber Forleggerforeningen om at fagfornyelsen ikke må utsettes og at det må bevilges øremerkede midler til innkjøp av læremidler.

Frankrike: Google pålegges å betale for nyheter

Striden om betaling for nettnyheter har fortsatt også etter at EUs opphavsrettsdirektiv ga presseutgivere rettigheter. Nå skjærer franske konkurransemyndigheter gjennom.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Plan S: Nye overgangsordninger

Plan S-konsortiet har revidert betingelsene for hvilken overgangsperiode som tidsskrifter behøver for å tilfredsstille kravene om åpen publisering. Flere av forlaget Springer Natures tidsskrifter kommer nå med.

Norsk faglitteratur i bibliotekene

I Khrono går en debatt om bibliotekenes tilgang til digitale bøker under krisen:

For øvrig