Rett på nett

Universal står mot TikTok, danske medier mot Apple, og fortsatt er det en lang vei å gå for rettighetshaverne i møte med generativ kunstig intelligens. Om små skritt og de litt større i ukas nyhetsgjennomgang fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Foto og fair use

I USA fortsetter rettsprosessene rundt tolkninger av fair use-begrepet. Etter at høyesterett i fjor avviste at Warhol Foundation fritt kunne bruke en annen fotografs bilder av artisten Prince, er det nå en annen Prince, kunstneren med fornavnet Richard, som er dømt til å betale erstatning til to fotografer.

Innspurt om KI-lov

Europeiske rettighetshaverorganisasjoner går til felles aksjon for å lose forslaget til ny EU-lov om kunstig intelligens gjennom hos medlemsstatene. Lovforslaget henviser til opphavsretten i form av det organisasjonene omtaler som «light touch obligations», men like fullt et nødvendig minimumsgrunnlag for å gjøre rettighetshaverne i stand til å forsvare sine rettigheter.


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Bigtech og rettigheter

Flere saker vitner om en skjerpet tone fra rettighetshaverne overfor nettgigantenes bruk av beskyttet innhold.

Konsekvensene av at Universal har trukket hele sin musikkatalog fra TikTok er fortsatt ikke klare.

Stipender og komiteer

I forrige uke refererte vi debatten om forfatterorganisasjonenes deltagelse i utdeling av kunstnerstipender. Denne uka er det tid for oppsummeringer, blant annet fra lederne i Den norske Forfatterforening og Forfatterforbundet.

For øvrig