Prosesser

Ukas nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi henger sammen med lengre prosesser – blant annet i rettsvesen, skatte- og avgiftsforvaltning og i europeisk lovgivningsarbeid.

Sitatrett til Høyesterett

Høyesterett har nå besluttet å behandle saken om VGs bruk av bilder fra advokatfirmaet Rogstads nettsider, som vi tidligere har skrevet om.  

Regulering av nettplattformene

Sist uke skrev vi om at EU-landenes regjeringer hadde blitt enige om et felles utgangspunkt for den nye reguleringen av nettplattformene. Men siste ord er ikke sagt, og flere rettighetshaverorganisasjoner er nå kommet på banen.

I Norge har kulturministeren tatt et initiativ for nasjonale kjøreregler:


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Moms på vederlag

Etter at Skattedirektoratet har avgjort at TONOs virksomhet skal forstås som merverdiavgiftspliktig omsetning, vil det fra årsskiftet bli lagt moms på fakturaene til TONOs kunder.

For øvrig