Planer og virkelighet

Internett er håndfaste saker, skal det vise seg. Men digitale planer og prosesser kan være mer luftige. Siste ukes saker fra opphavsrett og kulturøkonomi inneholder det meste.

Open Access: Følger resten av verden etter?

Plan S til tross, mesteparten av vitenskapelig publisering skjer utenfor Europa. Hva skjer i Kina, Sør-Afrika og på det amerikanske kontinentet?

Mens en tidligere Creative Commons-sjef ikke synes Open Access går langt nok:

Digitalt på skolen

Elevar kommuniserer digitalt med hverandre og skolen. Det betyr ikke nødvendigvis at de ikke vil ha tradisjonelle skolebøker.

Etter eitt år med digital lærebok meldte 91 prosent av klassen at dei heller ville hatt vanleg bok, om dei kunne velje

Jon Olav Sørhaug

I USA er åpne, digitale læringsressurser tatt i bruk mange steder i høyere utdanning, særlig av økonomiske årsaker. Erfaringene er kartlagt i ny rapport.

Bokåret

Omsetningsnedgang på papir, men ellers kan bokåret 2018 oppsummeres på mange måter:

For øvrig

Til slutt

Forestiller du deg internett som noe virtuelt og trådløst i skyen? Let i mudderet neste gang. Nesten alt går i undersjøiske kabler.