Planer og prosesser

Forskningsrådenes Plan S skaper fortsatt stor debatt, mens de omstendelige lovgivningsprosessene i EU går sin gang. Her er de siste ukenes nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi.

Lovdata fikk medhold

Nettstedet Rettspraksis.no, som vi har skrevet om tidligere, ble stengt ved midlertidig forføyning før sommeren etter krav fra Lovdata. Nå er saken behandlet i retten, og Lovdata har fått gjennomslag på nesten alle punkter. Både databasevernet og opphavsretten til sammendragene av dommene sto sentralt.

Høy sjø rundt Plan S

Diskusjonen om overgangen til åpen publisering går høyt i universitets- og forskningskretser etter at den ambisiøse tidsplanen Plan S ble presentert i begynnelsen av september.

Mye av diskusjonen har gått i universitetsavisen Khrono, og vi vil anbefale deres samleside om temaet.

Opphavsrett, internett og EU

Arbeidet med EU-direktivet har gått inn i en ny fase, men diskusjonene fortsetter. Her møtes to norske «netthoder», Torgeir Waterhouse og Gisle Hannemyr, til debatt:

For øvrig