Opphavsrett og åpenhet

Nå er det robotene som får lide. Men står opphavsrett egentlig i veien for tilgang og åpenhet? Dette er siste ukes nytt.

Leseopplæring for roboter

Utviklingen av kunstig intelligens fører til et sterkt behov for at maskinene – eller robotene – skal prosessere store tekstmengder for å lære å kunne ta «egne» beslutninger. Men hvor klok kan man bli av Wikipedia-artikler og annet fritt tilgjengelig materiale? Står opphavsretten i veien?

Artiklene springer tydelig ut fra amerikanske forhold med sterk vekt på fair use og desto mindre på mulighetene for å lisensiere bruken.

NDLA igjen

I forrige ukes Kopinornytt så vi på Nasjonal læremiddelarenas fremstøt mot grunnskolen. Denne uka har spørsmålet om innkjøp og samrøre med et konsulentfirma fått ny aktualitet.

Åpen tilgang, åpne data

Europeiske universiteter ønsker å sette opp farten for åpen tilgang til forskningsartikler og forskningsdata. – Ikke meritterende, sier forsker.

For øvrig

Til slutt

Hva gjør en forfatter som har sett salgstallene gå ned på grunn av piratutgaver? Hun oversvømmer piratmarkedet med ufullstendige versjoner. Les Maggie Stiefvaters historie.

Pirating book one means that publishing cancels book two. This ain’t 2004 anymore.

Maggie Stiefvater