Åpningstid

Åpen tilgang er de siste ukenes melodi, i alt fra grunnskole til universitet. Men er det så enkelt? Her er siste ukers nytt fra opphavsrett og kulturøkonomi.

NDLA på vei mot grunnskolen?

Det fylkeskommunale prosjektet Nasjonal digital læringsarena (NDLA) har vært i virksomhet siden 2007. NDLA tilbyr digitale læremidler til videregående skole.

Nå planlegges en variant for grunnskolen, mens læremiddelprodusentene advarer. Det samme gjør Oslo kommune, som ikke deltar i ordningen.

Det er dårlig skolepolitikk og dårlig næringspolitikk

Tone Tellevik Dahl, utdanningsbyråd i Oslo

Åpen tilgang

Sjelden en uke uten utvikling innen åpen publisering av – og åpen tilgang til – forskningsartikler. Siste uke av oktober var til og med den internasjonale Open Access Week:

– Sterk inntektsvekst i musikkbransjen

Opphavsrettsorganisasjonenes påpekning av manglende inntekter fra strømming er overdrevet, mener teknologiorganisasjonen Computer & Communications Industry Association, som har publisert sin egen rapport.

For øvrig

Muldvarpen

Litt helgelesning til slutt: Mange vil huske tegnefilmene om muldvarpen, en av mange animasjonssuksesser fra kommunisttidens Tsjekkoslovakia. Nå er Krtek, som muldvarpen heter, sentrum for en opphavsrettslig konflikt.