Nett, rett og tech

Forholdet mellom medier og nettplattformer innleder gjennomgangen av siste uke i opphavsrett og kulturøkonomi. Men vi får også plass til nyheter og debatt om vederlag, rettighetsforvaltning og kunstnerkår.

Plattformer og medier

Det andre dialogmøtet mellom nettplattformene og norske medier ble holdt 15. juni.

Google misbruker sin dominerende stilling på annonsemarkedet, mener EU-kommisjonen:

I Danmark forhandler en egen organisasjon av presseutgivere, Danske Pressepublikationers Kollektive Forvaltningsorganisation (DPCMO) med nettplattformene om bruk av medieinnhold. En foreløpig avtale med Google er på plass, mens forhandlingene med Meta (Facebook) nå har gått til megling i regi av kulturdepartementet.

Tilsvarende lovgivning introduseres nå i California:

Høyesterett om konsertvederlag

Saken mellom Oslo-filharmonien og TONO har vi tidligere skrevet om. Nå har høyesterettsdommen falt. Oslo-filharmonien fikk medhold, men TONO kaller dommen «en halv seier».


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Kunstnarkår

For en uke siden kom regjeringens kunstnermelding. Nå kommer reaksjonene.

Bonus 50 år

Bonus kulturelt kretsløp.PNG
Det kulturelle kretsløpet er et sentralt begrep for virksomheten til Bonus Copyright Access.

Vi gratulerer svenske Bonus Copyright Access med 50-årsdagen. Bonus er den eldste «Kopinor-organisasjonen» i verden.

For øvrig