Naturlig

Teknologi, menneske og natur i samspill i ukas gjennomgang av nyheter fra opphavsrett og kulturøkonomi. Med et moralsk spørsmål til slutt: «Er du en tyv?»

200 000 piratkopierte bøker fjernet

Danske rettighetshavere lyktes i sommer med å få fjernet datasettet Books3 fra tjenesten The Eye. Datasettet inneholder en stor mengde piratkopierte bøker og er blitt brukt til å trene kunstig intelligens-modeller.

Mennesker må til

Som vi skrev om tidligere i år, vil USAs Copyright Office ikke registrere opphavsretten til verk der uttrykket ikke er skapt av mennesker. Dette får støtte i en ny rettsavgjørelse, der KI-systemet The Creativity Machine ikke blir tilkjent opphavsrett.

Human authorship is a bedrock requirement of copyright

Dommer Judge Howell


Vil du ha Kopinornytt i innboksen hver fredag?
Abonner her


Skogbranner og nyhetstørke 

Canada innførte i juni en lov om at nettplattformene må avtale med mediene om videreformidling av deres nyhetsstoff. Slike lover er også innført i blant annet EU-landene og Australia. Facebook/Meta svarte med å stenge for alle nyhetslenker. Så kom skogbrannene, og hvem har da ansvar for nyhetsformidlingen?

– Er du en tyv?

I Danmark har Rettighedsalliancen, med støtte fra Kulturministeriet, produsert læringsressurser om opphavsrett, med vekt på spørsmålet om ulovlig strømming.

For øvrig